ZAPRASZAM !

ZADZWOŃ

Potrzebujesz

pomocy

specjalisty fizjoterapii ?

NDT - Bobath (Neurodevelopmental treatment)

Koncepcja Bobath jest sposobem podejścia do rozwiązywania problemów związanych z oceną i leczeniem pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchu oraz kontroli posturalnej na skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego (CUN). Leczenie polega na interakcji między terapeutą a pacjentem. Poprawę funkcji osiąga się poprzez facylitację (torowanie, ułatwianie). Pionierem takiego podejścia była Berta Bobath, która wraz z mężem Karlem rozwinęła własny sposób oceny pacjenta, przede wszystkim opierała się na ocenie dysfunkcji ruchowej, a nie na samej diagnozie medycznej. Wyróżniła komponent posturalny w ruchu funkcjonalnym. Celem pracy koncepcją Bobath jest optymalizacja aktywności poprzez poprawę działania mechanizmów kontroli posturalnej i torowanie ruchu oraz próba pomocy pacjentom w wykonaniu bardziej aktywnego, automatycznego ruchu poprzez wprowadzanie różnych doświadczeń ruchowych i wielu powtórzeń tak, aby ośrodkowy układ nerwowy nauczył się wydajnego, funkcjonalnego ruchu.

 

OPINIE

 

PIERWSZA WIZYTA

 

BLOG

rehabilitant kielce

Wszelkie prawa zastrzeżone. SALVMED 2020.

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Twój adres e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana.
Błąd ! Proszę wypełnić poprawnie.

SALVMED Specjalistyczny Gabinet Fizjoterapii

Zapraszam:

697 767 481

kamil.salwa@gmail.com

Kielce, ul. Mickiewicza 4,  I p. Przychodnia dziecięca

REGON: 260779631

Nr Rpwdl: 000000208044